Persondatapolitik & Cookies

Vores oplysninger

Øens Malerfirma

CVR.: 21101605

Engvej 13-L, 2th., 2300 København S.

Tlf. +45 28 93 92 66

kontakt@oensmalerfirma.dk

 

Beskyttelse af dine personligoplysninger

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger seriøst og ønsker derfor at skabe en åbenhed og transparens omkring, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

 

Formål med behandlingen

Vores formål med indsamlingen af personoplysninger er at kunne kommunikere med kunder, udfærdige tilbud, udføre bestilte ydelser samt fakturere samme og lave kundeopfølgning.

 

Oplysninger, vi indsamler

Vi indsamler følgende oplysninger:

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde

 

Dataansvarlige

Det er virksomhedens dataansvarlige, der har ansvaret for, at dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning vedrørende persondata. Vores dataansvarlige er:

 

Mogens Bentsen

kontakt@oensmalerfirma.dk

 

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler dine personoplysninger, når du kontakter os med henblik på at få et tilbud på en ydelse eller på anden vis har spørgsmål til vores produkter og firma. Vi indsamler informationen enten personligt, via telefon eller via e-mail og kontaktformularer på vores hjemmeside.

 

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger lagres i krypterede mapper, som kræver adgangskode for at få adgang. Det er kun indehaveren af firmaet, som har adgang til disse. Opbevaring sker på egne krypterede servere på hjemmeside samt på E-mail og på beskyttede servere hos Dropbox og Google..

Dine oplysninger lagres inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), men kan også overføres og anvendes i et land uden for EØS. Alle overførsler af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Overførsler til lande uden for EØS sker altid under sikring af de fornødne overførselsgarantier. Dette vil være tilfældet i forhold til firmaer, som er lokaliseret i USA.

 

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver delt med medarbejdere, som har brug for at se dine oplysninger med henblik på udførelse af deres arbejdsopgaver. Dine personoplysninger bliver ikke delt med flere medarbejdere, end hvad der er nødvendigt for at kunne levere en bestilt ydelse korrekt til kunden.

Vi udleverer aldrig dine personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring uden for vores egen virksomhed. Såfremt dine personoplysninger videregives til tredjemand, er det kun med henblik på levering af en ydelse.

Dine personoplysninger kan overlades eksterne samarbejdspartnere, der behandlinger dine oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift og bogholderi. Disse samarbejdspartnere er vores databehandlere og handler kun efter vores instruks. De må således ikke benytte oplysningerne til andet formål end den behandling, de udfører på vores vegne. De er underlagt fortrolighed omkring oplysningerne, og vi indgår skriftlige databehandleraftaler med dem alle.

Vi benytter databehandlere, der er etableret i USA, herunder f.eks. Google og Microsoft. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. persondataforordningens artikel 45. Såfremt vi benytter andre databehandlere etableret uden for EU end de nævnte, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Dine rettigheder som registreret

Som registreret, det vil sige en person, vi har registreret personoplysninger omkring, har du en række rettigheder.

 

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt oplysninger omkring den eller de behandlinger, vi foretager.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig rettet, samt ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (ajourføring).

 

Ret til sletning

Du har til enhver til ret til at få dine personoplysninger slettet, undtagen i en række nærmere angivne situationer:

  • Hvis behandlingen er nødvendig for at udøve vores ret til ytrings- og informationsfrihed
  • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
  • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål
  • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

  • Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne
  • Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne
  • Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  • Du har gjort indsigelse mod behandlingen

 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få sendt en kopi af de personoplysninger, du har givet os, på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller en anden dataansvarlig, såfremt vores behandling af dine oplysninger foretages automatisk og er baseret på samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.

 

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, såfremt vi behandler personoplysninger på et af følgende grundlag:

  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesser eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse
  • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser

 

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

 

Hvordan udøver du dine rettigheder?

Du kan anmode om udnyttelse af en eller flere af ovenstående rettigheder ved at benytte denne formular. Vi behandler din anmodning uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelsen.

 

Gyldigt retsgrundlag for behandlingen

Vores behandling af dine personoplysninger sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, litra a vedrørende samtykke, og artikel 6, litra b, vedrørende opfyldelse af en kontrakt. Det vil sige, at vi altid indhenter et gyldigt samtykke eller har en gyldig kontrakt for, at vi kan indsamle, opbevare og behandle dine personoplysninger.

 

Sletning af dine personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem og senest 5 år efter, din ydelse ophører hos os. Oplysninger kan gemmes i længere tid, såfremt vi har et legitimt behov for dem, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde et lovkrav.

 

Klagemulighed

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en ukorrekt eller ulovlig måde, kan du kontakte vores dataansvarlige. Vi gør altid vores bedste for, at du føler dig tryg ved at overlade dine personoplysninger til os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

 

Ændringer

Der kan løbende være behov for, at vi opdaterer vores persondatapolitik. Du vil altid kunne finde vores nyeste udgave på hjemmesiden.

 

Sikkerhed

Vi sørger for løbende at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

Cookies

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre brugeroplevelsen mere effektiv.

Vi benytter cookies til at tilpasse vores indhold dine ønsker, gemme dine præference og til at analysere vores trafik.

Ifølge lovgivning må vi gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre levering af den tjene, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. Hvis vi ønsker at anvende andre cookies, skal vi indhente dit samtykke.

Vi anmoder om din tilladelse til at anvende cookies, når du besøger hjemmesiden. Der vil være en synlig cookie-boks, som du skal trykke ”accepterer” i, såfremt du tillader vores indsamling af cookies. Du kan i samme boks også finde links til “Læs mere”. Lige som der vil være en AFVIS knap, som vil bringe dig til en ny side med videre forklaring.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand.

Du kan til enhver til slette cookies. Se hvordan her.

Vi benytter også Google Analytics for at indsamle statistik fra brugere på vores webside. Det kan slås fra her.

Anmeldelser

5.0
Based on 11 reviews
drevet af Facebook
Christina Borberg Løkkegaard
Christina Borberg Løkkegaard
2018-02-05T13:18:17+0000
Dygtige, hurtige og super søde. Vil klart anbefale til alle jeg kender.
Lene M Hansen
Lene M Hansen
2017-11-02T20:15:49+0000
Meget pålideligt og professionelt firma. Kan varmt anbefales.
Rasmus G. Kristensen
Rasmus G. Kristensen
2017-11-02T08:25:34+0000
Altid venlige, ærlige og ordentlige. Pænt arbejde til aftalt pris
Dorthe Fog
Dorthe Fog
2017-08-10T17:58:00+0000
Hurtig, grundig og til aftalt tid og pris. Og i øvrigt super behagelige mennesker �
Karina Rafn Steinvig
Karina Rafn Steinvig
2017-08-10T16:40:53+0000
Allan Skovlund
Allan Skovlund
2017-01-27T11:23:12+0000
Virker innovative og progressive.
Mette Oemann
Mette Oemann
2016-09-09T19:19:48+0000
Flot og hurtigt udført arbejde. Anbefaler gerne til andre.
Karin Louise Carlsen
Karin Louise Carlsen
2016-08-14T20:11:28+0000
Ane-Sophie Næsby
Ane-Sophie Næsby
2016-08-09T09:34:09+0000
Fint arbejde - anbefaler gerne!
Melissa Bentsen
Melissa Bentsen
2015-08-16T21:03:33+0000
Margret Katrin Kristbergsdottir
Margret Katrin Kristbergsdottir
2015-08-16T08:07:47+0000

Velkommen til Øens Malerfirma på Amager!


Da vi lægger stor vægt på kvalitet og har en rigtig høj service, har vi har over tiden skabt en god, fast kundekreds.

Vi løser alle opgaver, for både andels,- ejerforeninger, virksomheder og private. For mange er vi den foretrukne maler på Amager.

Vi tager gerne vedligeholdelseskontoer.

Hvis du har brug for vejledning og gode råd med hensyn til farve- og materialevalg, så står vi gerne til rådighed.

Vi sørger altid for at være på forkant med udviklingen af nye produkter og teknikker, inden for malerbranchen

Øens Malerfirma har gennem årene løst mange forskellige typer opgaver. Netop derfor, favner vi bredt indenfor malerfaget.

Så står du og skal bruge en maler til en mindre opgave i hjemmet, eller et hold malere til malerentreprisen på et større byggeprojekt, så er vi klar til at løse netop din opgave. Øens Malerfirma benytter sig kun af faglærte malersvende.

Tag gerne kontakt til os, så kommer vi ud og giver et tilbud. Det er helt uforpligtende og ganske gratis.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud!

Ønsker du et gratis og uforpligtende tilbud? Så benyt blot tilbudsformularen, eller ring til os på telefon +45 28 93 92 66. I langt de fleste tilfælde, kan vi have et skriftligt tilbud klar til dig, samme dag som du kontakter os